Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2019 04-06/2019 07-09/2019 10-12/2019 01-12/2019 12/2019
G Hela handeln Omsättning 0,5 1,1 1,3 0,2 0,8 0,1
Försäljningsvolym -0,8 0,4 1,4 0,7 0,4 -0,4
45 Bilhandel Omsättning -1,4 -1,4 4,4 6,6 2,0 9,5
Försäljningsvolym -0,9 -1,1 4,4 5,9 2,0 8,6
46 Partihandel Omsättning 0,7 0,9 -0,6 -2,1 -0,3 -2,0
Försäljningsvolym -2,0 -0,6 -0,5 -1,3 -1,1 -2,5
47 Detaljhandel Omsättning 1,4 2,5 3,3 1,9 2,3 0,6
Försäljningsvolym 1,4 2,5 3,4 2,0 2,4 0,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 0,9 2,5 1,8 2,5 2,0 1,9
Försäljningsvolym -1,2 0,7 0,0 0,7 0,1 -0,3
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,3 4,3 5,5 1,8 3,2 -2,3
Försäljningsvolym 0,9 3,9 4,7 0,8 2,5 -3,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,9 2,2 4,7 1,2 2,5 -0,3
Försäljningsvolym 3,5 4,1 6,5 2,7 4,2 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.02.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/12/klv_2019_12_2020-02-13_tau_001_sv.html