Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2019 06-08/2019 09-11/2019 12/19-02/20 02/2020
G Handel Omsättning 0,5 1,1 1,1 1,1 1,2
Försäljningsvolym -0,9 1,1 1,8 0,7 1,3
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning -2,8 1,8 6,9 7,2 8,2
Försäljningsvolym -2,6 1,9 6,5 6,3 7,6
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning 0,8 -0,7 -1,3 -0,6 -1,3
Försäljningsvolym -1,8 -0,7 -0,1 -0,9 -0,5
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 1,7 3,5 2,9 2,1 3,5
Försäljningsvolym 1,8 3,5 3,2 1,9 3,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 1,5 2,1 2,8 2,9 2,6
Försäljningsvolym -0,2 0,2 1,2 0,7 0,6
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 2,3 6,8 4,7 0,3 5,2
Försäljningsvolym 2,2 6,0 4,0 -0,9 4,2
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 1,9 4,3 2,8 2,6 5,9
Försäljningsvolym 3,9 6,1 4,4 3,9 7,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/02/klv_2020_02_2020-04-15_tau_001_sv.html