Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Publicerad: 15.7.2020

Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i maj

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 5,0 procent i maj jämfört med maj 2019. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 1,8 procent under samma period. Utvecklingen av både omsättningen och försäljningsvolymen stimulerades i maj av återhämtningen av detaljhandeln. Inom partihandeln och bilhandeln visade omsättningen och försäljningsvolymen fortsättningsvis en nedgång i maj. Den exceptionella situationen till följd av coronaviruset inverkade på utvecklingen av handelns näringsgrenar.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/05/klv_2020_05_2020-07-15_tie_002_sv.html