Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 01-06/2020 06/2020
G Handel Omsättning 1,4 0,4 0,8 -5,0 -2,3 -2,7
Försäljningsvolym 1,5 0,8 0,9 -2,3 -0,8 -1,0
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Omsättning 4,5 6,6 2,5 -14,2 -6,2 -7,1
Försäljningsvolym 4,5 5,8 1,7 -15,0 -7,0 -8,0
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon Omsättning -0,6 -1,6 -0,6 -8,2 -4,6 -7,1
Försäljningsvolym -0,4 -0,7 0,5 -3,4 -1,5 -3,6
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 3,3 1,5 2,9 4,5 3,8 6,6
Försäljningsvolym 3,4 1,6 2,3 4,8 3,7 7,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 1,8 2,3 5,3 9,1 7,3 8,4
Försäljningsvolym 0,0 0,5 3,2 7,3 5,4 6,5
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 5,6 1,9 -2,5 6,2 2,2 13,1
Försäljningsvolym 4,8 0,9 -3,7 5,2 1,1 11,8
Specialhandel totalt (474-477) 4) Omsättning 4,7 0,9 3,4 -1,5 0,7 1,8
Försäljningsvolym 6,5 2,3 4,7 0,5 2,4 4,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,9 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,6 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,2 procent år 2018 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/06/klv_2020_06_2020-08-13_tau_001_sv.html