Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, juli 2020, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, %
07/2020 07/2020 01-07/2020
47 Detaljhandel Omsättning 122,7 6,4 4,3
Försäljningsvolym 123,0 5,0 4,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 126,0 6,9 7,2
Försäljningsvolym 118,2 4,4 5,1
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, Suvi Kiema 029 551 3509, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2020, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, juli 2020, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/07/klv_2020_07_2020-08-26_tau_002_sv.html