Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Publicerad: 26.10.2020

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i september med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 3,2 procent i september jämfört med september 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 1,9 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i september med 5,8 procent och försäljningsvolymen för sin del med 4,2 procent från motsvarande period året innan.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, september 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, september 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (205,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/09/klv_2020_09_2020-10-26_tie_001_sv.html