Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2020, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, %
11/2020 11/2020 01-11/2020
47 Detaljhandel Omsättning 114,2 6,6 4,1
Försäljningsvolym 114,1 5,3 3,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 111,0 7,3 7,0
Försäljningsvolym 104,0 5,7 5,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2020, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2020, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/11/klv_2020_11_2020-12-22_tau_001_sv.html