Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-03-15)
G Hela handeln 08/2020 0,7 0,3 -0,4
09/2020 -0,7 -0,2 0,5
10/2020 -1,0 -1,0 0,0
11/2020 0,8 1,5 0,7
12/2020 -1,9 -1,9 0,0
45 Bilhandel 08/2020 1,9 1,7 -0,2
09/2020 -1,0 -0,1 0,9
10/2020 -5,6 -3,5 2,1
11/2020 1,7 3,4 1,7
12/2020 0,2 1,5 1,3
46 Partihandel 08/2020 -2,5 -2,9 -0,4
09/2020 -3,1 -2,5 0,6
10/2020 -2,9 -3,4 -0,5
11/2020 -2,9 -2,0 0,9
12/2020 -4,9 -5,4 -0,5
47 Detaljhandel 08/2020 5,3 4,9 -0,4
09/2020 3,4 3,4 0,0
10/2020 4,6 4,7 0,1
11/2020 7,1 6,9 -0,2
12/2020 2,0 2,5 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 08/2020 8,5 7,6 -0,9
09/2020 6,5 5,6 -0,9
10/2020 8,8 9,5 0,7
11/2020 9,2 7,9 -1,3
12/2020 5,3 6,3 1,0
Varuhushandel (4719) 08/2020 5,2 5,4 0,2
09/2020 3,6 4,2 0,6
10/2020 3,8 3,5 -0,3
11/2020 7,4 6,4 -1,0
12/2020 2,2 3,0 0,8
Specialhandel (474-477) 08/2020 2,8 0,9 -1,9
09/2020 0,0 1,1 1,1
10/2020 1,1 0,3 -0,8
11/2020 3,2 5,2 2,0
12/2020 -1,1 -0,9 0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/01/klv_2021_01_2021-03-15_rev_001_sv.html