Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-05-12)
G Hela handeln 10/2020 -1,0 -1,0 0,0
11/2020 0,8 1,4 0,6
12/2020 -1,9 -1,8 0,1
01/2021 1,9 2,0 0,1
02/2021 3,9 4,5 0,6
45 Bilhandel 10/2020 -5,6 -3,6 2,0
11/2020 1,7 3,3 1,6
12/2020 0,2 1,5 1,3
01/2021 5,8 6,0 0,2
02/2021 4,2 6,1 1,9
46 Partihandel 10/2020 -2,9 -3,4 -0,5
11/2020 -2,9 -2,2 0,7
12/2020 -4,9 -5,1 -0,2
01/2021 -1,2 -0,6 0,6
02/2021 2,5 3,1 0,6
47 Detaljhandel 10/2020 4,6 4,7 0,1
11/2020 7,1 6,9 -0,2
12/2020 2,0 2,4 0,4
01/2021 5,3 4,7 -0,6
02/2021 4,8 4,5 -0,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 10/2020 8,8 9,6 0,8
11/2020 9,2 7,9 -1,3
12/2020 5,3 6,2 0,9
01/2021 7,7 6,9 -0,8
02/2021 7,6 6,7 -0,9
Varuhushandel (4719) 10/2020 3,8 3,5 -0,3
11/2020 7,4 6,4 -1,0
12/2020 2,2 3,0 0,8
01/2021 7,3 6,9 -0,4
02/2021 2,3 1,9 -0,4
Specialhandel (474-477) 10/2020 1,1 0,3 -0,8
11/2020 3,2 5,2 2,0
12/2020 -1,1 -0,9 0,2
01/2021 1,3 1,2 -0,1
02/2021 -3,1 -3,1 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 12.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/03/klv_2021_03_2021-05-12_rev_001_sv.html