Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
06-08/2020 09-11/2020 12/20-02/21 03-05/2021 01-05/2021 05/2021
G Hela handeln Omsättning -0,3 0,2 1,3 11,6 8,4 13,5
Försäljningsvolym 1,4 1,9 1,6 6,9 5,3 7,5
45 Bilhandel Omsättning 0,3 -0,1 4,6 33,7 22,0 37,8
Försäljningsvolym -0,9 -1,5 3,1 31,1 19,8 35,5
46 Partihandel Omsättning -3,7 -2,4 -1,2 8,7 5,7 12,5
Försäljningsvolym -0,2 0,8 -0,2 1,5 1,3 3,3
47 Detaljhandel Omsättning 5,0 5,1 3,7 7,9 6,7 6,3
Försäljningsvolym 5,1 5,4 3,8 7,2 6,1 4,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 7,0 7,9 6,6 2,9 4,3 1,7
Försäljningsvolym 5,1 6,2 5,4 0,4 2,2 -1,0
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 7,9 4,7 3,9 11,8 9,2 3,3
Försäljningsvolym 6,5 3,9 3,7 11,3 8,6 2,4
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 2,5 2,2 -1,2 11,9 6,8 10,5
Försäljningsvolym 4,1 3,9 0,4 12,7 7,7 10,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 52,7 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,5 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,9 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: , Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/05/klv_2021_05_2021-07-14_tau_001_sv.html