Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-09-14)
G Hela handeln 02/2021 3,9 4,3 0,4
03/2021 6,8 6,2 -0,6
04/2021 16,9 15,7 -1,2
05/2021 13,5 12,6 -0,9
06/2021 10,8 10,9 0,1
45 Bilhandel 02/2021 4,2 5,6 1,4
03/2021 20,3 20,4 0,1
04/2021 46,2 44,1 -2,1
05/2021 37,8 34,8 -3,0
06/2021 17,6 17,7 0,1
46 Partihandel 02/2021 2,5 2,9 0,4
03/2021 3,6 2,6 -1,0
04/2021 13,3 12,0 -1,3
05/2021 12,5 12,5 0,0
06/2021 12,2 12,4 0,2
47 Detaljhandel 02/2021 4,8 4,3 -0,5
03/2021 6,3 6,4 0,1
04/2021 11,7 11,3 -0,4
05/2021 6,3 5,1 -1,2
06/2021 5,8 5,7 -0,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 02/2021 7,6 6,7 -0,9
03/2021 3,8 3,2 -0,6
04/2021 4,7 3,9 -0,8
05/2021 1,7 0,6 -1,1
06/2021 4,3 4,0 -0,3
Varuhushandel (4719) 02/2021 2,3 1,9 -0,4
03/2021 16,9 17,3 0,4
04/2021 17,9 17,2 -0,7
05/2021 3,3 3,4 0,1
06/2021 4,0 3,6 -0,4
Specialhandel (474-477) 02/2021 -3,1 -3,8 -0,7
03/2021 5,6 6,2 0,6
04/2021 18,2 19,2 1,0
05/2021 10,5 9,4 -1,1
06/2021 6,2 6,8 0,6
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/07/klv_2021_07_2021-09-14_rev_001_sv.html