Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2020 01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 01-09/2021 09/2021
G Hela handeln Omsättning -0,3 4,2 12,7 8,0 8,3 7,9
Försäljningsvolym 1,2 2,9 7,1 1,3 3,8 0,3
45 Bilhandel Omsättning 0,3 10,7 31,3 6,4 15,5 5,7
Försäljningsvolym -0,9 9,0 28,7 3,8 13,2 2,8
46 Partihandel Omsättning -3,3 1,6 11,9 10,6 8,1 10,3
Försäljningsvolym -0,4 -0,2 3,2 -0,4 0,9 -1,8
47 Detaljhandel Omsättning 4,6 5,2 6,9 4,6 5,6 4,5
Försäljningsvolym 5,1 5,0 5,7 2,9 4,5 2,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 7,9 5,5 2,6 3,0 3,6 2,2
Försäljningsvolym 6,6 3,8 0,2 0,7 1,4 -0,3
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 4,2 8,8 7,4 6,2 7,4 8,4
Försäljningsvolym 3,7 8,5 6,8 5,8 6,9 7,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,4 1,2 10,8 4,9 5,8 5,2
Försäljningsvolym 3,2 2,6 10,8 3,2 5,6 3,0
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 52,7 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,5 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,9 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/09/klv_2021_09_2021-11-15_tau_001_sv.html