Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2021, (TOL 2008)

Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1)
11/2021 11/2021 01-11/2021
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 116,8 1,8 5,2
Försäljningsvolym 114,8 -1,9 3,7
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 112,8 0,8 3,1
Försäljningsvolym 102,0 -2,7 0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2021, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2021, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2021-12-22_tau_001_sv.html