Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2021, (TOL 2008) 1)

Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, % 2)
11/2021 11/2021 01-11/2021
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 117,2 3,5 5,0
Försäljningsvolym 115,1 -0,3 3,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 112,7 2,3 2,9
Försäljningsvolym 101,8 -1,3 0,6
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 22.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2021, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, november 2021, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2021-12-22_tau_002_sv.html