Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/20-02/21 03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 01-11/2021 11/2021
G Hela handeln Omsättning 1,3 11,3 8,8 9,2 8,6 10,5
Försäljningsvolym 1,7 6,6 2,8 -0,4 2,9 -0,6
45 Bilhandel Omsättning 4,4 32,4 10,1 6,0 13,7 4,3
Försäljningsvolym 3,0 29,8 7,8 2,7 11,2 0,7
46 Partihandel Omsättning -1,2 8,7 11,1 13,2 9,3 16,1
Försäljningsvolym -0,2 1,4 1,3 -2,4 0,2 -1,9
47 Detaljhandel Omsättning 3,8 7,5 4,8 4,2 5,3 4,3
Försäljningsvolym 3,9 6,7 3,2 1,6 3,9 1,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 6,6 2,4 3,3 1,5 3,1 1,1
Försäljningsvolym 5,4 0,0 1,2 -1,6 0,8 -2,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 3,9 11,8 4,6 5,1 6,6 4,7
Försäljningsvolym 3,7 11,3 4,4 4,1 6,1 3,6
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning -0,9 11,6 5,2 5,3 5,9 6,3
Försäljningsvolym 0,7 12,3 4,0 2,6 5,1 3,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 52,7 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,5 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,9 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2022-01-14_tau_001_sv.html