Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2022, (TOL 2008)

Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1)
02/2022 02/2022
47 Detaljhandel utom med motorfordon Omsättning 100,7 3,2
Försäljningsvolym 96,2 -2,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 107,0 3,4
Försäljningsvolym 94,2 -1,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Valtteri Pinkkilä 029 551 3471, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2022, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, februari 2022, (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2022/02/klv_2022_02_2022-03-31_tau_001_sv.html