Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 28.6.2007

År 2006 avgjordes 3 200 ärenden vid högsta domstolen

Enligt Statistikcentralen avgjorde högsta domstolen totalt 3 182 ärenden år 2006, dvs. 75 fler än året innan. Största delen, dvs. 2 596, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 189. Av de avgjorda ärendena var 42 procent tvistemål och 39 procent brottmål. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal och avtal om arbetsresultat, utomobligatoriskt skadeståndsansvar samt jordrättsärenden och när det gäller brottmål egendomsbrott och brott mot liv och hälsa.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 5,9 månader. Behandling av tvistemål tog i genomsnitt 5,3 månader och behandling av brottmål i genomsnitt 5,4 månader.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1997-2006

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240,oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 27.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2006/koikr_2006_2007-06-28_tie_001_sv.html