Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 16.4.2009

År 2008 avgjordes 2 900 ärenden vid högsta domstolen

Enligt Statistikcentralen avgjorde högsta domstolen totalt 2 857 ärenden år 2008, dvs. 36 fler än året innan. Största delen, dvs. 2 334, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 179. Föregående år var motsvarande antal 167. Antalet avgjorda besvärsärenden, där den högsta domstolen var den andra rättsinstansen, uppgick till 29. Av de avgjorda ärendena var tvistemålen och brottmålen lika många, bådadera 41 procent. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal och avtal om arbetsresultat, jordrättsärenden samt utomobligatoriskt skadeståndsansvar och när det gäller brottmål egendomsbrott och övriga brott mot strafflagen samt brott mot liv och hälsa.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 5,1 månader. Behandling av tvistemål tog i genomsnitt 5,2 månader och behandling av brottmål i genomsnitt 4,4 månader.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1999–2008

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1999–2008

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (168,6 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2008/koikr_2008_2009-04-16_tie_001_sv.html