Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 14.10.2011

År 2010 avgjordes 2 500 ärenden vid högsta domstolen

Högsta domstolen avgjorde totalt 2 499 ärenden år 2010, dvs. 109 färre än året innan. Största delen, dvs. 1 963, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 163. Antalet avgjorda besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 43. Uppgifterna framgår av de siffror som publiceras av Statistikcentralen.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2010

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2010

Av de avgjorda ärendena var 43 procent tvistemål och 39 procent brottmål. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat samt utomobligatoriskt skadeståndsansvar. När det gäller brottmål var den största ärendegruppen övriga brott mot strafflagen, dit bl.a. tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare samt narkotikabrott hör. De näst största ärendegrupperna var egendomsbrott och brott mot liv och hälsa.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 6,0 månader. Behandling av tvistemål tog i genomsnitt 5,6 månader och behandling av brottmål i genomsnitt 5,5 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2010/koikr_2010_2011-10-14_tie_001_sv.html