Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 26.11.2012

År 2011 avgjordes 2 800 ärenden vid högsta domstolen

Högsta domstolen avgjorde totalt 2 833 ärenden år 2011, dvs. 334 fler än året innan. Största delen, dvs. 2 270, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 175. Antalet besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 74. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2011

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2011

Av de avgjorda ärendena var 43 procent brottmål och 42 procent tvistemål. Av brottmålen var de största ärendegrupperna egendomsbrott och övriga brott mot strafflagen, dit bl.a. tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare samt narkotikabrott hör. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat samt jordrättsärenden.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 6,3 månader. Behandlingen av tviste- och brottmål tog i genomsnitt 5,7 månader och behandlingen av övriga ärenden i genomsnitt 9,8 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2011/koikr_2011_2012-11-26_tie_001_sv.html