Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 29.10.2013

År 2012 avgjordes 2 651 ärenden vid högsta domstolen

Högsta domstolen avgjorde totalt 2 651 ärenden år 2012, dvs. 182 färre än året innan. Största delen, dvs. 2 156, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 148. Antalet besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 53. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2012

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2012

Av de avgjorda ärendena var 45 procent brottmål och 37 procent tvistemål. Av brottmålen var de största ärendegrupperna egendomsbrott, brott mot liv och hälsa samt övriga brott mot strafflagen, dit bl.a. tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare samt narkotikabrott hör. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat samt jordrättsärenden.

Den genomsnittliga handläggningstiden i alla ärenden som högsta domstolen avgjorde var på samma nivå som året innan, dvs. 6,3 månader. Behandlingstiden för brottmål var i genomsnitt 5,5 månader, för tvistemål i genomsnitt 6,0 månader och för övriga ärenden i genomsnitt 9,0 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2012/koikr_2012_2013-10-29_tie_001_sv.html