Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 28.10.2014

År 2013 avgjordes 2 590 ärenden vid högsta domstolen

Högsta domstolen avgjorde totalt 2 590 ärenden år 2013, dvs. 61 färre än året innan. Största delen, dvs. 2 062, var besvärstillståndsärenden. Antalet avgöranden i sak var 159. Antalet besvärsärenden, där högsta domstolen var andra rättsinstans, uppgick till 37. Dessutom behandlade högsta domstolen 332 andra ärenden. Uppgifterna framgår av de siffror som publicerats av Statistikcentralen.

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2013

Ärenden avgjorda i högsta domstolen åren 1995–2013

Av de avgjorda ärendena var 42 procent tvistemål och 38 procent brottmål. När det gäller tvistemål var de största ärendegrupperna ärenden som gällde tjänstgöringsavtal, uppdrag och avtal om arbetsresultat samt jordrättsärenden. Av brottmålen var de största ärendegrupperna egendomsbrott, brott mot liv och hälsa samt övriga brott mot strafflagen, dit bl.a. tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare samt narkotikabrott hör.

Den genomsnittliga behandlingstiden i alla avgjorda ärenden vid högsta domstolen var 6,1 månader. Behandlingstiden för tvistemål var i genomsnitt 6,4 månader, för brottmål i genomsnitt 5,2 månader och för övriga ärenden i genomsnitt 7,4 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Högsta domstolens avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1980. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikr/2013/koikr_2013_2014-10-28_tie_001_sv.html