Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.1.2006

Konkurser under januari-november 2005

Under januari-november anhängiggjordes 2 151 konkurser, vilket är fem procent mindre än under motsvarande period året innan. På grund av konkurserna blev omkring 9 300 arbetsplatser hotade, vilket är nio procent mer än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-november 2004-2005

Från föregående år ökade antalet konkurser i åtta landskap. Antalet konkurser ökade mest i Lapplands lanskap, där det under januari-november anhängiggjordes 67 konkurser, vilket är 31 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser landskapsvis under januari-november 2005 och 2004

  Januari-november
2005
Januari-november
2004
Nyland 666 762
Östra Nyland 41 47
Egentliga Finland 201 198
Satakunta 93 84
Egentliga Tavastland 67 72
Birkaland 194 193
Päijänne-Tavastland 95 93
Kymmenedalen 62 70
Södra Karelen 38 47
Södra Savolax 59 67
Norra Savolax 70 77
Norra Karelen 30 42
Mellersta Finland 80 99
Södra Österbotten 96 93
Österbotten 78 88
Mellersta Österbotten 37 45
Norra Österbotten 152 124
Kajanaland 23 21
Lappland 67 36
Åland 2 11
Anhängiggjorda konkurser totalt 2 151 2 269

Källa: Konkurser 2005, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2005/11/konk_2005_11_2006-01-13_tie_001_sv.html