Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.2.2006

Konkurser i januari-december 2005

Under år 2005 anhängiggjordes 2 272 konkurser, vilket är sex procent mindre än året innan. År 2005 anhängiggjordes färre konkurser än under något åt sedan 1985. Antalet anställda i de företag som ansökte om konkurs var 9 835, vilket är omkring 700 mera än föregående år.

Anhängiggjorda konkurser 1985-2005

Jämfört med året innan minskade antalet konkurser under år 2005 inom huvudnäringsgrenarna för hotell- och restaurangverksamhet, byggverksamhet, tillverkning samt övriga tjänster. Av huvud-näringsgrenarna minskade antalet konkurser mest inom hotell- och restaurangverksamhet, inom branschen anhängiggjordes 148 konkurser år 2005, vilket är 12 procent mindre än året innan. Nedgången av totalantalet konkurser år 2005 berodde till stor del på att antalet konkurser inom okänd näringsgren minskade med 38 procent jämfört med föregående år. Antalet konkurser ökade år 2005 mest inom huvudnäringsgrenen för transport, magasinering och kommunikation, inom branschen anhängiggjordes 205 konkurser, vilket är 25 procent mer än år 2004.

Anhängiggjorda konkurser efter näringsgren 2005 och 2004

  Konkurser
2005
Konkurser
2004
- Jord- och skogsbruk, fiske 28 27
- Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 292 307
- Byggverksamhet 410 436
- Handel 456 417
- Hotell- och restaurangverksamhet 148 169
- Transport, magasinering och kommunikation 205 164
- Övriga tjänster 490 519
- Näringsgrenen okänd 243 389
Ansökningar om konkurs totalt 2 272 2 428

Anhängiggjorda konkurser efter landskap 2005 och 2004

  Konkurser
2005
Konkurser
2004
Nyland 710 825
Östra Nyland 43 50
Egentliga Finland 213 212
Satakunta 97 89
Egentliga Tavastland 70 79
Birkaland 201 211
Päijänne-Tavastland 99 97
Kymmenedalen 69 72
Södra Karelen 40 49
Södra Savolax 61 72
Norra Savolax 75 79
Norra Karelen 30 42
Mellersta Finland 86 103
Södra Österbotten 102 100
Österbotten 82 95
Mellersta Österbotten 38 46
Norra Österbotten 157 131
Kajanaland 25 23
Lappland 72 41
Åland 2 12
Ansökningar om konkurs totalt 2 272 2 428

Källa: Konkurser 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2005/12/konk_2005_12_2006-02-17_tie_001_sv.html