Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.6.2006

Konkurser i januari-april 2006

I januari-april anhängiggjordes 827 konkurser, vilket är två procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som ansökte om konkurs var totalt 3 265, vilket är en procent mer än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari-april 2003-2006

Anhängiggjorda konkurser efter näringsgren i januari-april 2006 och 2005

  Konkurser
januari-april 2006
Konkurser
januari-april 2005
- Jord-, och skogsbruk, fiske 2 6
- Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 98 118
- Byggverksamhet 180 158
- Handel 158 167
- Hotell- och restaurangverksamhet 54 54
- Transport, magasinering och kommunikation 75 74
- Övriga tjänster 193 171
- Näringsgrenen okänd 67 97
Ansökningar om konkurs totalt 827 845

Närmare uppgifter om anhängiggjorda konkurser efter område och näringsgren fr.o.m. år 2003 finns i Statistikcentralens avgiftsfria statistiktjänst Statfin (tyvärr bara på finska). Uppgifterna i de konkursansökningar som slutbehandlats i tingsrätterna år 2005 finns i avsnittet Tabeller/tabellbilagor och i avsnittet Översikter.

Källa: Konkurser 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2006/04/konk_2006_04_2006-06-02_tie_001_sv.html