Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.6.2006

Konkurser i januari-maj 2006

I januari-maj anhängiggjordes 1 037 konkurser, vilket är fem konkurser färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som ansökte om konkurs var totalt 4 258, vilket är tre procent mindre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari-maj 2003-2006

Anhängiggjorda konkurser efter näringsgren i januari-maj 2006 och 2005

  Konkurser
januari-maj 2006
Konkurser
januari-maj 2005
- Jord-, och skogsbruk, fiske 3 9
- Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 122 139
- Byggverksamhet 220 193
- Handel 202 209
- Hotell- och restaurangverksamhet 67 71
- Transport, magasinering och kommunikation 88 88
- Övriga tjänster 249 226
- Näringsgrenen okänd 86 107
Ansökningar om konkurs totalt 1 037 1 042

Närmare uppgifter om anhängiggjorda konkurser efter område och näringsgren fr.o.m. år 2003 finns i Statistikcentralens avgiftsfria statistiktjänst StatFin (tyvärr bara på finska). Uppgifterna i de konkursansökningar som slutbehandlats i tingsrätterna år 2005 finns i avsnittet Tabeller/tabellbilagor och i avsnittet Översikter.

Källa: Konkurser 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2006/05/konk_2006_05_2006-06-29_tie_001_sv.html