Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.12.2006

Konkurser under januari-oktober 2006

Under januari-oktober anhängiggjordes 1 949 konkurser, vilket är bara sju mer än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser ökade under januari-oktober mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-oktober 394 konkurser, vilket är 12 procent mer än året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 829, vilket är sju procent mindre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-oktober 2004-2006

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-oktober 2006 och 2005

  Konkurser
januari-oktober
2006
Antalet anställda,
januari-oktober
2006
Konkurser
januari-oktober
2005
Antalet anställda,
januari-oktober
2005
Jord- och skogsbruk, fiske 19 59 23 57
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 217 2 099 243 2 195
Byggverksamhet 394 1 686 352 1 427
Handel 372 1 214 383 1 366
Hotell- och restaurangverksamhet 121 405 123 523
Transport, magasinering och kommunikation 176 731 169 1 150
Övriga tjänster 448 1 433 424 1 494
Näringsgrenen okänd 202 202 225 225
Konkurser / anställda totalt 1 949 7 829 1 942 8 437

Källa: Konkurser 2006, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2006/10/konk_2006_10_2006-12-12_tie_001_sv.html