Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.4.2007

Konkurser i januari-februari 2007

Under januari-februari anhängiggjordes 419 konkurser, vilket är 22 färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 1 498, vilket är 249 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-februari 2003-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-februari 2006 och 2007

  Konkurser
januari-februari
2007
Antalet anställda,
januari-februari
2007
Konkurser
januari-februari
2006
Antalet anställda,
januari-februari
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 7 26 2 21
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 50 213 56 381
Byggverksamhet 97 394 92 463
Handel 73 207 81 251
Hotell- och restaurangverksamhet 28 99 33 116
Transport, magasinering och kommunikation 31 133 41 170
Övriga tjänster 106 399 103 312
Näringsgrenen okänd 27 27 33 33
Konkurser / anställda totalt 419 1 498 441 1 747

Källa: Konkurser 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/02/konk_2007_02_2007-04-02_tie_001_sv.html