Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.6.2007

Konkurser i januari-maj 2007

Under januari-maj anhängiggjordes 985 konkurser, vilket är sex procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 3 833, vilket är 12 procent mindre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2004-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-maj 2007 och 2006

  Konkurser
januari-maj
2007
Antalet anställda,
januari-maj
2007
Konkurser
januari-maj
2006
Antalet anställda,
januari-maj
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 12 43 3 23
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 97 831 122 1 091
Byggverksamhet 225 878 221 1 098
Handel 185 576 203 656
Hotell- och restaurangverksamhet 71 241 67 230
Transport, magasinering och kommunikation 76 354 88 338
Övriga tjänster 233 824 252 808
Näringsgrenen okänd 86 86 88 88
Konkurser / anställda totalt 985 3 833 1 044 4 332

Källa: Konkurser 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/05/konk_2007_05_2007-06-28_tie_001_sv.html