Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.9.2007

Konkurser under januari-augusti 2007

Under januari-augusti anhängiggjordes 1 525 konkurser, vilket är tre procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 6 171, vilket är fem procent mindre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-augusti 2005-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-augusti 2007 och 2006

  Konkurser
januari-augusti
2007
Antalet anställda,
januari-augusti
2007
Konkurser
januari-augusti
2006
Antalet anställda,
januari-augusti
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 18 64 12 35
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 156 1 319 174 1 663
Byggverksamhet 338 1 391 323 1 428
Handel 280 845 300 1 000
Hotell- och restaurangverksamhet 113 398 104 352
Transport, magasinering och kommunikation 119 733 138 608
Övriga tjänster 344 1 264 369 1 236
Näringsgrenen okänd 157 157 146 146
Konkurser / anställda totalt 1 525 6 171 1 566 6 468

Källa: Konkurser 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/08/konk_2007_08_2007-09-28_tie_001_sv.html