Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.11.2007

Konkurser under januari-oktober 2007

Under januari-oktober anhängiggjordes 1 910 konkurser, vilket är mer än två procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 888, vilket är motsvarande antalet som året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari- oktober 2005-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari- oktober 2007 och 2006

  Konkurser
januari-oktober
2007
Antalet anställda,
januari-oktober
2007
Konkurser
januari-oktober
2006
Antalet anställda,
januari-oktober
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 26 97 19 59
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 212 1 721 217 2 099
Byggverksamhet 412 1 652 395 1 690
Handel 349 1 044 373 1 215
Hotell- och restaurangverksamhet 136 496 122 419
Transport, magasinering och kommunikation 154 1 093 176 731
Övriga tjänster 425 1 589 449 1 434
Näringsgrenen okänd 196 196 204 204
Konkurser / anställda totalt 1 910 7 888 1 955 7 851

Källa: Konkurser 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/10/konk_2007_10_2007-11-30_tie_001_sv.html