Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.12.2007

Konkurser under januari-november 2007

Under januari-november anhängiggjordes 2 108 konkurser, vilket är mer än två procent mindre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 8 581, vilket är två procent mer än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari- november 2005-2007

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari- november 2007 och 2006

  Konkurser
januari-november
2007
Antalet anställda,
januari-november
2007
Konkurser
januari- november
2006
Antalet anställda,
januari-november
2006
Jord- och skogsbruk, fiske 30 101 23 64
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 228 1 805 240 2 234
Byggverksamhet 452 1 785 440 1 787
Handel 396 1 167 405 1 305
Hotell- och restaurangverksamhet 149 557 139 455
Transport, magasinering och kommunikation 174 1 183 184 775
Övriga tjänster 471 1 775 494 1 565
Näringsgrenen okänd 208 208 231 231
Konkurser / anställda totalt 2 108 8 581 2 156 8 416

Källa: Konkurser 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2007/11/konk_2007_11_2007-12-31_tie_001_sv.html