Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2008

Konkurser i januari-februari 2008

Under januari-februari anhängiggjordes 488 konkurser, vilket är 59 fler än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser ökade mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes i januari-februari 99 konkurser, vilket är 24 fler än året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 2 099, vilket är 567 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-februari 2004-2008

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-februari 2008 och 2007

  Konkurser,
januari-februari
2008
Antalet anställda,
januari-februari
2008
Konkurser,
januari-februari
2007
Antalet anställda,
januari-februari
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 9 20 8 27
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 60 334 50 218
Byggverksamhet 98 489 98 389
Handel 99 318 75 228
Hotell- och restaurangverksamhet 34 145 29 104
Transport, magasinering och kommunikation 36 197 31 135
Övriga tjänster 105 549 107 400
Näringsgrenen okänd 47 47 31 31
Konkurser / anställda totalt 488 2 099 429 1 532

Källa: Konkurser 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/02/konk_2008_02_2008-03-31_tie_001_sv.html