Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.5.2008

Konkurser under januari-april 2008

Under januari-april anhängiggjordes 886 konkurser, vilket är 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 3 553, vilket är 17 procent fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-april 2005-2008

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-april 2008 och 2007

  Konkurser
januari-april
2008
Antalet anställda,
januari-april
2008
Konkurser
januari-april
2007
Antalet anställda,
januari-april
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 14 44 12 42
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 99 578 82 561
Byggverksamhet 188 857 186 679
Handel 170 496 152 432
Hotell- och restaurangverksamhet 59 235 60 208
Transport, magasinering och kommunikation 75 329 64 425
Övriga tjänster 193 926 182 630
Näringsgrenen okänd 88 88 68 68
Konkurser / anställda totalt 886 3 553 806 3 045

Källa: Konkurser 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/04/konk_2008_04_2008-05-30_tie_001_sv.html