Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.8.2008

Konkurser i januari-juni 2008

Under januari-juni anhängiggjordes 1 247 konkurser, vilket är fem procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 5 026, dvs. lika många som föregående år. Jämfört med året innan, ökade antalet konkurser mest inom huvudnäringsgrenen tillverkning, gruvdrift och energiförsörjning. Antalet anhängiggjorda konkurser uppgick till 148, vilket är 21 procent fler än året innan. Antalet konkurser minskade däremot inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och hotell- och restaurangverksamhet.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juni 1986-2008

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-juni 2008 och 2007

  Konkurser
januari-juni
2008
Antalet anställda,
januari-juni
2008
Konkurser
januari-juni
2007
Antalet anställda,
januari-juni
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 22 79 16 54
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 148 1 101 122 1 148
Byggverksamhet 261 1 124 278 1 126
Handel 224 686 214 691
Hotell- och restaurangverksamhet 77 279 84 302
Transport, magasinering och kommunikation 100 389 91 628
Övriga tjänster 282 1 235 271 942
Näringsgrenen okänd 133 133 116 116
Konkurser / anställda totalt 1 247 5 026 1 192 5 007

Källa: Konkurser 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/06/konk_2008_06_2008-08-15_tie_001_sv.html