Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.9.2008

Konkurser under januari-juli 2008

Under januari-juli anhängiggjordes 1 402 konkurser, vilket är 7 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som sökts i konkurs var totalt 5 595, dvs. ungefär lika många som föregående år.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juli 2006-2008

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-juli 2008 och 2007

  Konkurser
januari-juli
2008
Antalet anställda,
januari-juli
2008
Konkurser
januari-juli
2007
Antalet anställda,
januari-juli
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 26 84 17 55
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 164 1 233 128 1 199
Byggverksamhet 295 1 246 305 1 267
Handel 256 770 230 735
Hotell- och restaurangverksamhet 87 295 94 343
Transport, magasinering och kommunikation 111 423 100 759
Övriga tjänster 314 1 395 299 1 076
Näringsgrenen okänd 149 149 134 134
Konkurser / anställda totalt 1 402 5 595 1 307 5 568

Källa: Konkurser 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/07/konk_2008_07_2008-09-01_tie_001_sv.html