Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.2.2009

Konkurser under januari-december 2008

Under år 2008 anhängiggjordes 2 615 konkurser, vilket är 16 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 11 671, vilket är omkring 26 procent fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser 1988-2008

När de anhängiggjorda konkurserna granskas kvartalsvis ser man att konkurserna under år 2008 ökade under alla kvartal jämfört med år 2007. Dessutom tilltog ökningen i betydande grad mot slutet av året. Under det första kvartalet år 2008 ökade antalet konkurser med 4,2 procent och under det andra kvartalet med 6,9 procent. Under det tredje kvartalet var ökningen 23,0 procent och under det fjärde kvartalet redan 32,6 procent.

Anhängiggjorda konkurser efter kvartal 2006-2008

Jämfört med året innan ökade antalet konkurser inom alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade antalet konkurser inom näringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 74 konkurser fler än året innan. Också inom näringsgrenarna byggverksamhet, handel och tillverkning ökade antalet konkurser betydligt. Inom näringsgrenen byggverksamhet anhängiggjordes 54 konkurser, inom handel 48 konkurser och inom tillverkning 43 konkurser fler än året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari-december 2008 och 2007

  Konkurser
januari-december
2008              
Antalet anställda
januari-december
2008                      
Konkurser
januari-december
2007             
Antalet anställda
januari-december
2007                      
Jord- och skogsbruk, fiske 50 133 33 104
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 290 3 200 247 1 923
Byggverksamhet 545 2 290 491 1 958
Handel 470 1 431 422 1 331
Hotell- och restaurangverksamhet 173 635 159 584
Transport, magasinering och kommunikation 206 935 185 1 213
Övriga tjänster 575 2 741 501 1 901
Näringsgrenen okänd 306 306 216 216
Konkurser / anställda totalt 2 615 11 671 2 254 9 230

Sett enligt personalens storleksklass ökade antalet konkurser år 2008 jämfört med föregående år kvantitativt mest i företag med mindre än 2 anställda. I denna storleksklass anhängiggjordes 220 konkurser fler än under år 2007. Det är också beaktansvärt att antalet anhängiggjorda konkurser ökade i stora företag med mer än 200 anställda. År 2007 anhängiggjordes bara en konkurs i företag med över 200 anställda, medan fem konkurser anhängiggjordes år 2008 i företag av denna storleksklass.

Företag som sökts i konkurs efter personalens storleksklass 2000-2008Personalens storleksklass
År Anhängiggjorda
konkurser totalt
Mindre än 2
eller okänd
2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200- Antalet
anställda
totalt
2000 2 908 1 481 847 368 148 55 7 1 1 10 849
2001 2 794 1 524 778 294 143 44 6 3 2 10 047
2002 2 885 1 531 778 342 148 70 13 3 0 11 126
2003 2 769 1 409 779 354 135 73 17 1 1 11 061
2004 2 428 1 170 725 347 131 46 7 2 0 9 191
2005 2 278 1 097 716 292 113 39 13 5 3 9 898
2006 2 285 1 209 648 244 120 53 7 2 2 8 717
2007 2 254 1 080 687 305 121 43 14 3 1 9 234
2008 2 615 1 300 749 349 140 62 7 3 5 11 671
Förändring
2007- 2008, %
16,0 20,4 9,0 14,4 15,7 44,2 - 50,0 0,0 400,0 26,4

Av alla anhängiggjorda konkurser år 2008 var gäldenären konkurssökande i 17 procent av konkurserna. Borgenären var konkurssökande i 83 procent av konkurserna. 51 procent av konkurserna där borgenären var konkurssökande skedde på initiativ av skattemyndigheten och 39 procent på initiativ av försäkringsbolagen.

Konkurser som anhängiggjorts av borgenären efter konkurssökande 2006-2008, %

Källa: Konkurser 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/12/konk_2008_12_2009-02-12_tie_001_sv.html