Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.3.2009

Konkurser i januari 2009

I januari anhängiggjordes 275 konkurser, vilket är 7 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser ökade mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes i januari 70 konkurser, vilket är 16 fler än året innan. Antalet anställda i alla företag som sökts i konkurs var totalt 1 112, vilket är 6 procent fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser i januari 1986-2009

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda i januari 2009 och 2008

  Konkurser,
januari
2009
Antalet anställda,
januari
2009
Konkurser,
januari
2008
Antalet anställda,
januari
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 3 14 5 14
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 37 178 37 201
Byggverksamhet 70 464 54 222
Handel 57 166 52 220
Hotell- och restaurangverksamhet 17 49 15 108
Transport, magasinering och kommunikation 16 71 20 89
Övriga tjänster 60 155 68 185
Näringsgrenen okänd 15 15 6 6
Konkurser / anställda totalt 275 1 112 257 1 045

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606,oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 13.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/01/konk_2009_01_2009-03-13_tie_001_sv.html