Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 31.3.2009

Konkurser under januari-februari 2009

Under januari-februari anhängiggjordes 578 konkurser, vilket är nästan 17 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet konkurser ökade mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-februari 155 konkurser, vilket är 39 fler än året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 2 630, vilket är 528 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-februari 2005-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-februari 2009 och 2008

  Konkurser,
januari-februari
2009
Antalet anställda,
januari-februari
2009
Konkurser,
januari-februari
2008
Antalet anställda,
januari-februari
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 4 15 8 17
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 71 454 63 325
Byggverksamhet 155 790 116 517
Handel 99 512 98 316
Transport och magasinering  45 242 33 192
Hotell- och restaurangverksamhet 36 146 39 150
Övriga tjänster 134 437 129 575
Näringsgrenen okänd 34 34 10 10
Konkurser / anställda totalt 578 2 630 496 2 102

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/02/konk_2009_02_2009-03-31_tie_001_sv.html