Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 14.5.2009

Antalet konkurser ökade med en tredjedel under januari-mars 2009

Under januari-mars anhängiggjordes 887 konkurser, vilket är 33 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 3 975, vilket är 1 161 fler än året innan. Antalet konkurser ökade inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggande. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-mars 216 konkurser, vilket är 53 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-mars 1986-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-mars 2009 och 2008

  Konkurser
januari-mars
2009
Antalet anställda,
januari-mars
2009
Konkurser
januari-mars
2008
Antalet anställda,
januari-mars
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 9 30 11 39
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 118 830 82 495
Byggverksamhet 216 1 063 163 740
Handel 153 668 129 391
Transport och magasinering  69 328 45 217
Hotell- och restaurangverksamhet 56 215 49 192
Övriga tjänster 215 790 174 726
Näringsgrenen okänd 51 51 14 14
Konkurser / anställda totalt 887 3 975 667 2 814

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/03/konk_2009_03_2009-05-14_tie_001_sv.html