Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.5.2009

Antalet konkurser ökade med nästan 31 procent under januari-april 2009

Under januari-april anhängiggjordes 1 164 konkurser, vilket är 30,5 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 5 017, vilket är 1 432 fler än året innan. Antalet konkurser ökade inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggande. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-april 284 konkurser, vilket är 64 fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-april 2006-2009

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-april 2009 och 2008

  Konkurser
januari-april
2009
Antalet anställda,
januari-april
2009
Konkurser
januari-april
2008
Antalet anställda,
januari-april
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 13 40 13 41
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 145 987 103 576
Byggverksamhet 284 1 259 220 911
Handel 203 829 168 472
Transport och magasinering  93 433 72 311
Hotell- och restaurangverksamhet 70 284 63 235
Övriga tjänster 283 1 112 230 1 016
Näringsgrenen okänd 73 73 23 23
Konkurser / anställda totalt 1 164 5 017 892 3 585

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. april 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/04/konk_2009_04_2009-05-29_tie_001_sv.html