Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.6.2009

Antalet konkurser ökade med nästan en tredjedel under januari-maj 2009

Under januari-maj anhängiggjordes 1 456 konkurser, vilket är ungefär 33 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 6 435, vilket är 2 070 fler än året innan. Antalet konkurser ökade inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-maj 351 konkurser, vilket är 82 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-maj 2006-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-maj 2009 och 2008

  Konkurser
januari-maj
2009
Antalet anställda,
januari-maj
2009
Konkurser
januari-maj
2008
Antalet anställda,
januari-maj
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 19 55 19 70
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 174 1 160 133 817
Byggverksamhet 351 1 521 269 1 067
Handel 258 1 048 203 568
Transport och magasinering  119 563 87 358
Hotell- och restaurangverksamhet 86 365 72 250
Övriga tjänster 353 1 627 286 1 208
Näringsgrenen okänd 96 96 27 27
Konkurser / anställda totalt 1 456 6 435 1 096 4 365

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/05/konk_2009_05_2009-06-30_tie_001_sv.html