Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 13.8.2009

Antalet konkurser ökade med 38 procent under januari-juni 2009

Under januari-juni anhängiggjordes 1 735 konkurser, vilket är 38 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 944, vilket är 2 893 fler än året innan. Antalet konkurser ökade inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari-juni 415 konkurser, vilket är 102 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juni 1986-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-juni 2009 och 2008

  Konkurser
januari-juni
2009
Antalet anställda,
januari-juni
2009
Konkurser
januari-juni
2008
Antalet anställda,
januari-juni
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 21 59 21 76
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 209 1 333 155 1 113
Byggverksamhet 415 1 771 313 1 198
Handel 313 1 317 222 618
Transport och magasinering  138 681 96 379
Hotell- och restaurangverksamhet 103 419 82 281
Övriga tjänster 433 2 261 335 1 354
Näringsgrenen okänd 103 103 32 32
Konkurser / anställda totalt 1 735 7 944 1 256 5 051

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Källa: Konkurser 2009, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 13.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/06/konk_2009_06_2009-08-13_tie_001_sv.html