Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2009 och 2008

  Konkurser 01-07/2009 Antalet anställda 01-07/2009 Konkurser 01-07/2008 Antalet anställda 01-07/2008
LANDSKAP        
Nylands landskap 673 3294 471 1916
Egentliga Finlands landskap 189 811 156 545
Satakunta landskap 78 295 71 379
Egentliga Tavastlands landskap 58 324 34 109
Birkalands landskap 158 623 110 624
Päijänne-Tavastlands landskap 62 300 53 168
Kymmenedalens landskap 62 196 55 230
Södra Karelens landskap 39 154 26 131
Södra Savolax landskap 46 228 28 119
Norra Savolax landskap 73 376 46 163
Norra Karelens landskap 36 207 24 105
Mellersta Finlands landskap 84 326 38 91
Södra Österbottens landskap 69 224 61 163
Österbottens landskap 51 205 50 109
Mellersta Österbottens landskap 36 146 24 76
Norra Österbottens landskap 118 763 94 337
Kajanalands landskap 20 79 25 68
Lapplands landskap 61 220 31 157
Östra Nylands landskap 29 182 21 184
Åland 2 9 1 1
TOTALT 1944 8962 1419 5675

Källa: Konkurser 2009, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2009, Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2009 och 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/07/konk_2009_07_2009-08-31_tau_001_sv.html