Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 30.9.2009

Antalet konkurser ökade med 35 procent under januari–augusti 2009

Under januari–augusti anhängiggjordes 2 230 konkurser, vilket är 35 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 10 500, vilket är 3 872 fler än året innan.

Under januari–augusti ökade antalet konkurser inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Antalet konkurser ökade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–augusti 540 konkurser, vilket är 125 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-augusti 2007-2009

Anhängiggjorda konkurser under januari-augusti 2007-2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-augusti 2009 och 2008

  Konkurser januari-augusti
2009
Antalet anställda, januari-augusti
2009
Konkurser januari-augusti
2008
Antalet anställda, januari-augusti
2008
Jord- och skogsbruk, fiske 29 80 30 90
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 272 1 931 193 1 447
Byggverksamhet 540 2 510 415 1 513
Handel 396 1 700 300 831
Transport och magasinering 185 964 132 564
Hotell- och restaurangverksamhet 128 489 109 383
Övriga tjänster 538 2 684 431 1 754
Näringsgrenen okänd 142 142 46 46
Konkurser / anställda totalt 2 230 10 500 1 656 6 628

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/08/konk_2009_08_2009-09-30_tie_001_sv.html