Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.11.2009

Antalet konkurser ökade med 31 procent under januari–september 2009

Under januari–september anhängiggjordes 2 488 konkurser, vilket är 31 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 11 293, vilket är 3 476 fler än året innan. Jämfört med året innan ökade antalet konkurser under januari–september inom alla huvudnäringsgrenar. Antalet konkurser ökade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari– september 587 konkurser, vilket är 113 konkurser fler än året innan.

Antalet anhängiggjorda konkurser vände brant uppåt under september år 2008. I september 2009 var antalet konkurser på samma nivå som år 2008. I september år 2009 anhängiggjordes 249 konkurser medan antalet året innan var 246.

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 1986–2009

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 1986–2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–september 2009 och 2008

  Konkurser januari-september 2009 Antalet anställda, januari-september 2009 Konkurser januari-september 2008 Antalet anställda, januari-september 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 37 106 36 101
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 293 2 053 215 1 544
Byggverksamhet 587 2 670 474 1 692
Handel 444 1 817 346 936
Transport och magasinering 211 1 077 152 689
Hotell- och restaurangverksamhet 139 530 132 456
Övriga tjänster 599 2 862 495 2 347
Näringsgrenen okänd 178 178 52 52
Konkurser / anställda totalt 2 488 11 293 1 902 7 817

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistidirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/09/konk_2009_09_2009-11-12_tie_001_sv.html