Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Konkurser och företagssaneringar.

Publicerad: 30.11.2009

Antalet konkurser ökade med 27 procent under januari–oktober 2009

Under januari–oktober anhängiggjordes 2 785 konkurser, vilket är 27 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 12 527, vilket är 3 141 fler än året innan. Jämfört med året innan ökade antalet konkurser inom alla huvudnäringsgrenar. Antalet konkurser ökade kvantitativt sett mest inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–oktober 656 konkurser, vilket är 118 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2007–2009

Anhängiggjorda konkurser under januari–oktober 2007–2009

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–oktober 2009 och 2008

  Konkurser januari-oktober 2009 Antalet anställda, januari-oktober 2009 Konkurser januari-oktober 2008 Antalet anställda, januari-oktober 2008
Jord- och skogsbruk, fiske 44 123 39 106
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 324 2 228 244 2 182
Byggverksamhet 656 2 939 538 2 010
Handel 487 1 984 406 1 138
Transport och magasinering 233 1 205 174 768
Hotell- och restaurangverksamhet 156 652 149 498
Övriga tjänster 669 3 180 560 2 605
Näringsgrenen okänd 216 216 79 79
Konkurser / anställda totalt 2 785 12 527 2 189 9 386

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008 , dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor .


Källa: Konkurser 2009, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/10/konk_2009_10_2009-11-30_tie_001_sv.html