Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.8.2010

Antalet konkurser minskade med 15 procent under januari–juni 2010

Under januari–juni anhängiggjordes 1 492 konkurser, vilket är 15 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 7 745, vilket är 246 färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 1986–2010

Anhängiggjorda konkurser under januari–juni 1986–2010

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel, transport och magasinering och övriga tjänster. Mest minskade konkurserna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–juni 357 konkurser, vilket är 82 färre än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2010 och 2009

  Konkurser januari–juni 2010 Antalet anställda, januari–juni 2010 Konkurser januari–juni 2009 Antalet anställda, januari–juni 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 28 89 21 59
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 164 1 511 210 1 340
Byggverksamhet 374 1 742 419 1 775
Handel 254 733 319 1 330
Transport och magasinering 138 699 139 683
Hotell- och restaurangverksamhet 108 520 104 426
Övriga tjänster 357 2 382 439 2 271
Näringsgrenen okänd 69 69 107 107
Konkurser / anställda totalt 1 492 7 745 1 758 7 991

Källa: Konkurser 2010, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/06/konk_2010_06_2010-08-16_tie_001_sv.html