Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2010 och 2009

  Konkurser 01-07/2010 Antalet anställda 01-07/2010 Konkurser 01-07/2009 Antalet anställda 01-07/2009
LANDSKAP        
Nylands landskap 538 2448 683 3308
Egentliga Finlands landskap 142 561 189 811
Satakunta landskap 81 554 78 295
Egentliga Tavastlands landskap 57 197 59 325
Birkalands landskap 133 608 159 624
Päijänne-Tavastlands landskap 61 585 62 300
Kymmenedalens landskap 62 331 61 195
Södra Karelens landskap 35 295 39 154
Södra Savolax landskap 46 239 46 228
Norra Savolax landskap 64 232 73 376
Norra Karelens landskap 34 138 36 207
Mellersta Finlands landskap 55 252 83 323
Södra Österbottens landskap 56 363 68 222
Österbottens landskap 56 331 52 206
Mellersta Österbottens landskap 31 133 34 132
Norra Österbottens landskap 108 741 120 777
Kajanalands landskap 18 60 21 80
Lapplands landskap 49 254 62 222
Östra Nylands landskap 26 86 29 182
Åland 1 7 2 9
TOTALT 1653 8415 1956 8976

Källa: Konkurser 2010, juli, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juli 2010, Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2010 och 2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/07/konk_2010_07_2010-08-31_tau_001_sv.html