Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2010

Antalet konkurser minskade med 17 procent under januari–augusti 2010

Under januari–augusti anhängiggjordes 1 876 konkurser, vilket är 17 procent färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 9 367, vilket är 1 169 personer färre än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2008–2010

Anhängiggjorda konkurser under januari–augusti 2008–2010

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel, transport och magasinering samt övriga tjänster. Mest minskade konkurserna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–augusti 437 konkurser, vilket är 106 färre än året innan.

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–augusti 2010 och 2009

  Konkurser januari–augusti 2010 Antalet anställda, januari–augusti 2010 Konkurser januari–augusti 2009 Antalet anställda, januari–augusti 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 37 105 29 80
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 209 1 860 272 1 931
Byggverksamhet 473 2 163 542 2 513
Handel 334 920 399 1 704
Transport och magasinering 172 919 186 965
Hotell- och restaurangverksamhet 138 633 128 489
Övriga tjänster 437 2 691 543 2 705
Näringsgrenen okänd 76 76 149 149
Konkurser / anställda totalt 1 876 9 367 2 248 10 536

Källa: Konkurser 2010, augusti, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2010/08/konk_2010_08_2010-09-30_tie_001_sv.html